Om oss

Syfte

Stiftelsen har som ändamål att stödja och uppmuntra företagande och engagemang inom näringslivsfrågor som särskilt berör mindre och medelstora företag, i Luleå kommun. Detta sker företrädesvis i samverkan med andra finansiärer, men kan även ske som ett enskilt initiativ från stiftelsens sida.

Historik

År 1945 bildades den ekonomiska föreningen Byggnadsföreningen Hantverkaren u.p.a. Samma år förvärvade föreningen fastigheten Torsken 9, även kallat ”Hantverkshuset”, i syfte att tillhandahålla möteslokaler för Luleå Fabriks- och Hantverksförening (numera Företagarna i Luleå). Ändamålsbeskrivningen vidgades under åren därefter till att omfatta ett bredare engagemang inom näringslivsfrågor i Luleå kommun.

I samband med att antalet medlemmar i föreningen minskade lät styrelsen utreda frågan om att hitta en lämpligare associationsform för verksamheten och 2019 bildades Stiftelsen Företagande i Luleå. Genom dotterbolaget Hantverkshuset i Luleå AB äger stiftelsen Hantverkshuset som idag inrymmer såväl privatbostäder som lokaler. Genom avkastningen från Hantverkshuset har stiftelsen möjlighet att bidra till utvecklingen av näringslivet i Luleå.

Styrelse

Fr vänster: Sara Axelsson, Thomas Folkesson, Veronica Apelqvist och Lars-Olov Söderström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

Stiftelsen Företagande i Luleå ska ge långsiktigt stöd åt näringslivet. Stödet riktar sig till projekt som utvecklar Luleå för framtida generationer och sker till största del i samverkan med andra aktörer.

Nyheter

Stiftelsen Företagande i Luleå satsar på framgångsrikt koncept för tillväxt

Genom ett samarbete med LTU Business ges nu möjlighet för två företag i Luleå kommun att, under en tvåårsperiod, delta i ett exklusivt utvecklingsprogram. Se nedanstående pressmeddelande.

https://ltubusiness.se/nyheter/vi-lanserar-framgangsrikt-koncept-for-tillvaxt-i-norr/

För mer information, kontakta:

Lars-Olov Söderström, ordförande Stiftelsen Företagande i Luleå, 070-626 42 56

 

Stiftelsen Företagande i Luleå förstärker samarbetet med Luleå Näringsliv AB

Stiftelsen Företagande i Luleå har tagit ett initiativ som syftar till att stärka
samarbetet mellan Luleå Näringsliv AB och Luleå Business Region

I de olika branschråd som finns organiserade inom Luleå Näringsliv AB identifieras ofta
branschspecifika behov eller idéer om samverkansmöjlighet mellan flera företag som leder till
synergier inom branschen. För att ge Luleå Näringsliv AB möjlighet att finansiellt stötta intressanta
samarbetsprojekt inom branschråden har stiftelsen avsatt medel till bolagets förfogande. Därigenom skapas förutsättningar för att även söka projektmedel från näringslivsbolaget Luleå Business Region.

– Branschråden inom Luleå Näringsliv AB utgör en strategisk plattform för att utveckla
företagandet i Luleå. Genom att finansiellt stödja projektinitiativ emanerande  från branschråden bidrar vi till att stärka Luleå Näringsliv AB. Vi lägger samtidigt grund för ett utvecklat samarbete mellan bolaget och Luleå Business Region säger Lars-Olov Söderström, ordförande i Stiftelsen Företagande i Luleå.

– Genom det här samarbetet kommer det bli mycket enklare för företagen att söka finansiering från oss på Luleå Business Region. Det ser vi som väldigt positivt, säger Rickard Lundmark, Vd på Luleå Business Region.

– Tack vare detta samarbete kan vi tillsammans erbjuda en snabbare och kraftfullare
uppbackning av de olika behov och initiativ som företagen i våra branschråd har,
förklarar Camilla Sehlin, Vd på Luleå Näringsliv.

Lars-Olov Söderström, ordförande Stiftelsen Företagande i Luleå, Camilla Sehlin, VD Luleå Näringsliv, Rickard Lundmark, VD Luleå Business Region, Sara Axelsson, Stiftelsen Företagande i Luleå

 

Kontaktuppgifter:
Lars-Olov Söderström, ordförande Stiftelsen Företagande i Luleå, tel. 070 626 42 56
Camilla Sehlin, Vd Luleå Näringsliv AB, tel. 070 319 92 33
Rickard Lundmark, Vd Luleå Business Region, tel. 072 541 00 34

 

Stiftelsen Företagande i Luleå förlänger satsningen på morgondagens företagare

Eva Lindbäck, gymnasiechef Luleå kommun, Lars-Olov Söderström, ordförande Stiftelsen Företagande i Luleå, Carolina Heimdahl, regionchef Ung Företagsamhet Norrbotten

 

Stiftelsen Företagande i Luleå grundades i slutet av 2019 i syfte att utveckla företagsamheten i Luleå. Insatserna skall inrikta sig mot projekt som på olika sätt förbättrar förutsättningarna för små- och medelstora företag i kommunen.

 

Det första projektet som stiftelsen initierade var ”Morgondagens Företagare” och sker i nära samarbete med Ung Företagsamhet i Norrbotten. Ambitionen är att öka antalet företag i Luleå kommun som startas och drivs av unga företagare. Projektet har bedrivits under två år. Nu finansieras även det just påbörjade läsåret.

 

  • Att fler elever får möjligheten att driva ett UF-företag med mentorer från det lokala näringslivet blir en viktig del i att fler unga väljer företagande efter skolan. Med detta projekt förenklar vi övergången från skolprojekt till att senare bli ett ”riktigt” företag. Genom samarbetet med Luleå Näringsliv och Luleå Gymnasieskola så har vi blivit övertygade om att vi når önskad effekt i satsningen, säger Lars-Olov Söderström, ordförande i Stiftelsen Företagande i Luleå.

 

  • Vår utbildning ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns gott stöd i både forskning och beprövad erfarenhet att prioritera satsning på Ung företagsamhet. Elever som drivit UF-företag klarar sig som vuxna bättre på arbetsmarknaden och startar i högre utsträckning företag. Flera av våra program i gymnasiebyn har sedan länge en framgångsrik UF-verksamhet, medan andra program inte har kommit i gång. Därför är det ovärderligt för Luleå gymnasieskola att Stiftelsen Företagande bidrar med resurser, som ger UF Norrbotten muskler att stödja och coacha oss så att UF-företagen blir fler, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef i Luleå kommun.

 

Ung Företagsamhet Norrbotten är en ideell organisation som finansierar sin verksamhet genom samarbeten med både privata och offentliga aktörer. I dagsläget har föreningen 6 anställda som arbetar med att möjliggöra för unga i Luleå och i länet att driva ett UF-företag på gymnasiet.

 

  • Vi är otroligt glada för att Stiftelsen Företagande fortsätter stötta Ung Företagsamhet i Norrbotten. Genom samarbetet får vi möjlighet att förstärka vår verksamhet, att utbilda ännu fler lärare i att arbeta med UF-företagande och att hjälpa eleverna som driver UF-företag att tro på sig själva och sin egen företagsamhet. ”Morgondagens Företagare” blir en tydlig en brygga för elever som vill gå vidare och driva egna företag efter gymnasiet, säger Carolina Heimdahl, regionchef Ung Företagsamhet Norrbotten.

 

För mer information, kontakta:

Lars-Olov Söderström, ordförande Stiftelsen Företagande i Luleå, 070-626 42 56

Carolina Heimdahl, regionchef Ung Företagsamhet Norrbotten, 070-214 39 02

Eva Lindbäck, gymnasiechef Luleå Kommun, 070 – 696 30 36

 

 

 

 

 

 

Stiftelsen Företagande i Luleå inleder
samarbete med Luleå Näringsliv AB

Januari 2022

Stiftelsen Företagande i Luleå har tagit initiativ till ett samarbete med Luleå
Näringsliv AB som ett led i stiftelsens satsning på Ung Företagsamhet.

Stiftelsen Företagande i Luleå grundades 2019 för att stödja och uppmuntra företagande och
engagemang inom näringslivsfrågor i Luleå. År 2020 initierade stiftelsen ett samarbete med Ung
Företagsamhet som kallas ”Morgondagens Företagare”. Syftet med samarbetet är att öka antalet
företag som startas och drivs av unga företagare samt att få fler unga att stanna i Luleå efter
gymnasiet.

Carolina Heimdahl, Lars-Olov Söderström och Camilla Sehlin

– Nu ökar vi satsningen genom att ge möjlighet för Luleå Näringsliv AB att anställa en person
dedikerad för att utveckla samarbetet mellan Ung Företagsamhet och befintligt näringsliv
säger Lars-Olov Söderström, styrelseordförande i stiftelsen. Ambitionen är att skapa nya
kontaktytor mellan unga individer och näringslivet och synliggöra de möjligheter Luleå
erbjuder vad gäller ett framtida företagande.

– Vi ser att företag i Luleå verkligen satsar och vi ser många nya etableringar. Kompetensfrågan
är högt upp på agendan i många branscher. Samtidigt upplever unga personer att det kan
vara svårt att hitta jobb och många väljer att flytta från Luleå. Nu har vi möjlighet att anställa
en ung kompetens för att skapa nätverk och nya kontaktytor som kan bidra till att knyta ihop
unga människors ambitioner med befintligt näringslivs behov och utmaningar, säger Camilla
Sehlin, VD på Luleå Näringsliv. Vi kommer att agera snabbt och förhoppningen är att ha
denna person på plats inom en månad.

– Det här samarbetet kommer att lyfta fram tydliga vägar för Luleås ungdomar efter
gymnasiet, säger Carolina Heimdahl, Regionchef på Ung Företagsamhet Norrbotten. Luleå
har väldigt mycket att erbjuda och det är viktigt att kommunens unga får kännedom
om möjligheterna som finns. Våra UF-elever är engagerade, idérika och vill bidra till ett
bättre samhälle. Via vår entreprenörskapsutbildning har de fått träna på att samarbeta, ta
ansvar och hitta lösningar på problem. Att ta vara på kraften hos unga som vill leva i Luleå
bidrar till det befintliga näringslivet och att stärka kompetensförsörjningen i vår
region. Genom stiftelsens satsning kommer vi tillsammans att öppna nya möjligheter för
unga personer att skapa sig sina drömmars framtid i Luleå. Ung Företagsamhet är glada
över det goda samarbete vi har med stiftelsen och Luleå Näringsliv
och ser gärna att detta inspirerar till liknande initiativ i övriga kommuner.

 

 

 

 

Stiftelsen Företagande i Luleå satsar på studenter vid Luleå tekniska universitet

Våren 2021

Stiftelsen Företagande i Luleå har gått in som ny finansiär i ”LTU Business Sommar” – ett program där studenter ges möjligheten att göra skillnad som affärsutvecklare under nio veckor, coachade av LTU Business experter.

– Norrbotten står inför en historisk investeringsboom och det gäller att så många som möjligt av studenterna vid universitetet ser att framtiden finns här, och att de knyter kontakt med näringslivet under sin studietid. LTU Business Sommar är ett framsynt program som ger studenterna möjlighet att sommarjobba med affärsutveckling. Genom vår satsning på programmet hoppas vi att fler studenter ska få eller fördjupa ett intresse för företagande och det är också ett sätt att fördjupa studenternas förankring i Luleå, säger Lars-Olov Söderström, styrelseordförande i stiftelsen.

En av studenterna som deltagit i programmet är Hanna Hansson:

– Jag och min kollega fick möjlighet att hjälpa en startup med att identifiera och analysera potentiella marknader för dem. Nu har de tagit våra rekommendationer vidare och är i full fart med sin utveckling. Det har varit väldigt givande att få arbeta i ett innovationsprojekt med stort eget ansvar och jag har fått erfarenheter som kommer att följa med mig genom mitt yrkesliv. Genom programmet har jag fått en bättre bild av näringslivet i regionen och kommit i kontakt med flera personer som inspirerat mig, säger Hanna.

LTU Business Sommar genomförs årligen och är ett nio veckor långt sommarprogram där studenter främst från Luleå tekniska universitet arbetar med idéutveckling och kommersialisering av idéer från akademin och näringslivet.

 

Stiftelsen Företagande i Luleå stöttar morgondagens företagare

2020-09-02

Den nystartade Stiftelsen Företagande i Luleå initierar nu sitt första projekt i samverkan med Ung Företagsamhet Norrbotten, Luleå Business Region och Luleå Näringsliv.

Stiftelsen Företagande i Luleå grundades i slutet av 2019 i syfte att utveckla företagsamheten i Luleå. Insatserna skall inrikta sig mot projekt som på olika sätt förbättrar förutsättningarna för små- och medelstora företag i kommunen.
Det första projektet som initieras är ”Morgondagens Företagare” och sker i nära samarbete med Ung Företagsamhet i Norrbotten. Ambitionen är att öka antalet företag i Luleå kommun som startas och drivs av unga företagare.
Att fler elever får möjligheten att driva ett UF-företag med mentorer från det lokala näringslivet blir en viktigdel i att fler unga väljer företagande efter skolan. Med detta projekt förenklar vi övergången från skolprojekt till att senare bli ett ”riktigt” företag. Med ett strukturerat samarbete tillsammans med Luleå Business Region och Luleå Näringsliv så är vi övertygade om att detta blir ett framgångsrikt projekt, säger Lars-Olov Söderström, ordförande i Stiftelsen Företagande i Luleå.

Ung Företagsamhet Norrbotten är en ideell organisation som finansierar sin verksamhet genom samarbeten med både privata och offentliga aktörer. I dagsläget har föreningen 6 anställda som arbetar med att möjliggöra för unga i Luleå och i länet att driva ett UF-företag på gymnasiet.

  • Vi är otroligt glada för att Stiftelsen Företagande vill stötta Ung Företagsamhet i Norrbotten. Genom detta nya samarbetsprojekt får vi möjlighet att utveckla vår verksamhet, att utbilda ännu fler lärare i att arbeta med UF-företagande och att hjälpa eleverna som driver UF-företag att tro på sig själva och sin egen företagsamhet. Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med Luleå Näringsliv och Luleå Business Region. ”Morgondagens Företagare” blir en tydlig en brygga för elever som vill gå vidare och driva egna företag efter gymnasiet, säger Carolina Heimdahl, regionchef Ung Företagsamhet Norrbotten.
  • Den yngre generationen är vår framtid och satsar vi på den bidrar vi också till att fler unga väljer att bo, leva och bidra till Luleås och regionens utveckling, säger Jenny Hellman, VD Luleå Business Region.
  • Ett näringsliv med stark återväxt av unga entreprenörer ser vi inom det privata näringslivet som ett fundament för Luleås utveckling. Vi vill gärna bidra med att öppna våra nätverk för kontakter mellan unga framtida entreprenörer och etablerade företag i nära samarbete med övriga aktörer i detta viktiga projekt, säger Anders Granberg, VD Luleå Näringsliv.

För mer information, kontakta:

Lars-Olov Söderström, styrelseordförande Stiftelsen Företagande i Luleå, 070-626 42 56
Carolina Heimdahl, regionchef Ung Företagsamhet Norrbotten, 070-214 39 02
Jenny Hellman, vd, Luleå Business Region, 070-825 25 14
Anders Granberg, vd, Luleå Näringsliv AB, 070-530 20

Vi stärker stadens näringsliv
och utvecklar ditt företag