Om oss

Historik

År 1945 bildades den ekonomiska föreningen Byggnadsföreningen Hantverkaren u.p.a. Samma år förvärvade föreningen fastigheten Torsken 9, även kallat ”Hantverkshuset”, i syfte att tillhandahålla möteslokaler för Luleå Fabriks- och Hantverksförening (numera Företagarna i Luleå). Ändamålsbeskrivningen vidgades under åren därefter till att omfatta ett bredare engagemang inom näringslivsfrågor i Luleå kommun.

I samband med att antalet medlemmar i föreningen minskade lät styrelsen utreda frågan om att hitta en lämpligare associationsform för verksamheten och 2019 bildades Stiftelsen Företagande i Luleå. Genom dotterbolaget Hantverkshuset i Luleå AB äger stiftelsen Hantverkshuset som idag inrymmer såväl privatbostäder som lokaler. Genom avkastningen från Hantverkshuset har stiftelsen möjlighet att bidra till utvecklingen av näringslivet i Luleå.

Syfte

Stiftelsen har som ändamål att stödja och uppmuntra företagande och engagemang inom näringslivsfrågor som särskilt berör mindre och medelstora företag, i Luleå kommun. Detta sker företrädesvis i samverkan med andra finansiärer, men kan även ske som ett enskilt initiativ från stiftelsens sida.

Styrelse

På bilden, styrelsen bestående av Maria Söderberg, Thomas Folkesson, Sara Axelsson, Lars-Olov SöderströmFr vänster: Maria Söderberg, Thomas Folkesson, Sara Axelsson, Lars-Olov Söderström

Projekt

Stiftelsen Företagande i Luleå ska ge långsiktigt stöd åt näringslivet. Stödet riktar sig till projekt som utvecklar Luleå för framtida generationer och sker till största del i samverkan med andra aktörer.

Nyheter

Stiftelsen Företagande i Luleå stöttar morgondagens företagare

2020-09-02

Den nystartade Stiftelsen Företagande i Luleå initierar nu sitt första projekt i samverkan med Ung Företagsamhet Norrbotten, Luleå Business Region och Luleå Näringsliv.

Stiftelsen Företagande i Luleå grundades i slutet av 2019 i syfte att utveckla företagsamheten i Luleå. Insatserna skall inrikta sig mot projekt som på olika sätt förbättrar förutsättningarna för små- och medelstora företag i kommunen.
Det första projektet som initieras är ”Morgondagens Företagare” och sker i nära samarbete med Ung Företagsamhet i Norrbotten. Ambitionen är att öka antalet företag i Luleå kommun som startas och drivs av unga företagare.
Att fler elever får möjligheten att driva ett UF-företag med mentorer från det lokala näringslivet blir en viktigdel i att fler unga väljer företagande efter skolan. Med detta projekt förenklar vi övergången från skolprojekt till att senare bli ett ”riktigt” företag. Med ett strukturerat samarbete tillsammans med Luleå Business Region och Luleå Näringsliv så är vi övertygade om att detta blir ett framgångsrikt projekt, säger Lars-Olov Söderström, ordförande i Stiftelsen Företagande i Luleå.

Ung Företagsamhet Norrbotten är en ideell organisation som finansierar sin verksamhet genom samarbeten med både privata och offentliga aktörer. I dagsläget har föreningen 6 anställda som arbetar med att möjliggöra för unga i Luleå och i länet att driva ett UF-företag på gymnasiet.

  • Vi är otroligt glada för att Stiftelsen Företagande vill stötta Ung Företagsamhet i Norrbotten. Genom detta nya samarbetsprojekt får vi möjlighet att utveckla vår verksamhet, att utbilda ännu fler lärare i att arbeta med UF-företagande och att hjälpa eleverna som driver UF-företag att tro på sig själva och sin egen företagsamhet. Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med Luleå Näringsliv och Luleå Business Region. ”Morgondagens Företagare” blir en tydlig en brygga för elever som vill gå vidare och driva egna företag efter gymnasiet, säger Carolina Heimdahl, regionchef Ung Företagsamhet Norrbotten.
  • Den yngre generationen är vår framtid och satsar vi på den bidrar vi också till att fler unga väljer att bo, leva och bidra till Luleås och regionens utveckling, säger Jenny Hellman, VD Luleå Business Region.
  • Ett näringsliv med stark återväxt av unga entreprenörer ser vi inom det privata näringslivet som ett fundament för Luleås utveckling. Vi vill gärna bidra med att öppna våra nätverk för kontakter mellan unga framtida entreprenörer och etablerade företag i nära samarbete med övriga aktörer i detta viktiga projekt, säger Anders Granberg, VD Luleå Näringsliv.

För mer information, kontakta:

Lars-Olov Söderström, styrelseordförande Stiftelsen Företagande i Luleå, 070-626 42 56
Carolina Heimdahl, regionchef Ung Företagsamhet Norrbotten, 070-214 39 02
Jenny Hellman, vd, Luleå Business Region, 070-825 25 14
Anders Granberg, vd, Luleå Näringsliv AB, 070-530 20

Vi stärker stadens näringsliv
och utvecklar ditt företag